Strengere maatregelen: verandert de bezoekregeling?

GZA Zorg en Wonen - 08 10 2020

Begin september konden we u nog informeren over de algemene versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra. Deze week legde de regering nieuwe, strengere maatregelen op in de bestrijding van het coronavirus. GZA Zorg en Wonen blijft de situatie monitoren en de bezoekregeling evalueren. Deze zal enkel in lichte mate wijzigen. Algemeen directeur Ida Verleyen verklaart nader in onderstaande brief.

 

Aan de familie, mantelzorgers en vertegenwoordigers van onze bewoners  –  Antwerpen, 8 oktober 2020

 

 

Beste mevrouw, meneer

 

 

De coronacijfers gaan weer de verkeerde kant uit. Bijkomend moeten we meer binnen blijven en komen de eerste verkoudheden er aan. Het directiecomité van GZA Zorg en Wonen heeft de nieuwe situatie gisteren besproken en beslist om de huidige bezoekregelingen enkel in lichte mate te wijzigen. De regelingen zijn voldoende veilig en houden rekening met de wensen van bewoners en hun naasten.

Alles valt of staat met het strikt naleven van de voorzorgsmaatregelen en afspraken. Over de wijzigingen leest u meer in de lokale nieuwsbrief van ieder wzc.

We doen er alles aan om bezoek mogelijk te maken en om bewoners toestemming te kunnen geven om het wzc te verlaten. Hiervoor moeten we binnen en buiten het wzc de maatregelen strikt naleven. Onze medewerkers dragen nog steeds het mondneusmasker, wassen veelvuldig de handen en passen strikte hygiënemaatregelen toe. De volgende dagen wordt iedereen nog eens extra gesensibiliseerd vanwege het verhoogd risico in deze periode.

Mogen we ook u vragen om aan te sluiten bij onze inspanningen en vol te houden. Uw bijdrage is fundamenteel voor het buiten houden van het virus of, mochten we toch getroffen worden, voor het beperken van de verspreiding van het virus.

We staan er met z’n allen voor en enkel met een gezamenlijke inspanning kunnen we trachten om deze pandemie zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

 

Met dank voor uw eerdere medewerking en voor uw verder begrip.

 

 

Vriendelijke groeten

 

 

Ida Verleyen

Algemeen directeur