Houvast-Wonen in woonzorgcampus Hollebeek

Hollebeek - 28 01 2021

Assistentiewoningen voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel


Op de markt van assistentiewoningen in Antwerpen verhoudt het aanbod zich niet altijd evenredig met de vraag. Voor woonzorgcentra waar assistentiewoningen worden aangeboden is het vaak een uitdaging om bewoners aan te trekken. Woonzorgcampus Hollebeek werkt sinds oktober samen met Heder om een deel van de beschikbare assistentiewoningen ter beschikking te stellen aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. De organisatie Heder en GZA Zorg en Wonen vinden op die manier een zorgzame invulling van de groep assistentiewoningen op het Kiel.

Expertise en zachtmoedigheid

Heder biedt zorg en houvast aan personen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Het uitgangspunt van Heder is dat alle mensen recht hebben op een eigen plek in de maatschappij. Mensen willen zelf beslissen over hun bestaan. Dat geeft voldoening en leidt tot een kwalitatief leven, verrijkt met dromen, wensen en doelen.

Met een focus op specifieke expertisedomeinen vult Heder de noden van mensen concreet in. Ze vermijdt grootschaligheid om aan de zorgvraag te beantwoorden en kiest voor compacte oplossingen met een eigen sfeer en identiteit. Daarom zoekt Heder voortdurend naar geschikte locaties.

Persoonsgerichte aanpak

GZA Zorg en Wonen identificeert zich sterk met de persoonlijke aanpak die Heder kenmerkt. Ook wij luisteren en kijken naar de persoonlijke zorgbehoefte van onze bewoners. We vinden die betrokken benadering essentieel in het bieden van zorg op maat. Beide organisaties voeren al een tijdje verkennende gesprekken.

Het is voor GZA Zorg en Wonen belangrijk dat er meer mensen de weg vinden naar de assistentiewoningen. Toch is het vooral vanuit de persoonsgerichte aanpak die bij beide organisaties centraal staat dat we tot een samenwerking zijn gekomen. Het pilootproject ‘Houvast-Wonen’ om onze gezamenlijke zorgvisie te concretiseren startte in de herfst van vorig jaar.

Samen Houvast geven

GZA Zorg en Wonen stelt op woonzorgcampus Hollebeek 10 assistentiewoningen ter beschikking voor verhuur. Heder zoekt actief naar volwassenen met een beperking die er zelfstandig kunnen wonen. Bij een goede match volgt een kennismakingsgesprek met de sociale dienst van woonzorgcampus Hollebeek. Wanneer alle puzzelstukjes mooi in elkaar passen verwelkomt GZA Zorg en Wonen graag een nieuwe bewoner.

Het profiel van de nieuwe bewoners verschilt enigszins van de gemiddelde bewoner van de woonzorggroep. In de eerste plaats zijn enkele bewoners jonger dan 65 jaar. Daarnaast hebben cliënten van Heder vooral nood aan ondersteuning omwille van hun beperking. Hun zorgnood wordt niet enkel bepaald door leeftijdsgebonden zorgkwesties.

assistentiewoning wzc Hollebeek, op 't Kiel assistentiewoning wzc Hollebeek, op 't Kiel
assistentiewoning wzc Hollebeek, op 't Kiel assistentiewoning wzc Hollebeek, op 't Kiel

Carolien Coomans, verantwoordelijke van de sociale dienst in Hollebeek, vertelt: “Een van de nieuwe bewoners is een man van 55. Hij raakte rolstoelgebonden, maar toch woont hij hier heel zelfstandig. Onze assistentiewoning geeft hem de mogelijkheid om een goede balans te vinden tussen zijn beperkte mobiliteit en een zinvolle dagbesteding. Het is voor hem een grote geruststelling om te weten dat er bij een druk op de noodknop altijd iemand klaarstaat om hem te assisteren.

Meestal is dat een verantwoordelijke van Heder. Tijdens de daguren is iemand van Heder aanwezig in de voor hen ingerichte werkplek. Op andere momenten zorgt de woonassistent van Hollebeek voor de nodige houvast.

De bewoners van beide organisaties leven op een heel aangename manier samen. We kozen bewust om de aan Heder toegewezen locaties te verspreiden over onze 45 beschikbare woningen. Zo vermijden we dat er een ‘groep Heder’ ontstaat en zien we een prima integratie.”

De bewoners van Heder kunnen de maaltijd van het dagverzorgingscentrum mee nuttigen en deelnemen aan de activiteiten. Hollebeek zet onder andere sterk in op kunstprojecten. De keuze om hieraan deel te nemen draagt bij tot ieders persoonlijk succesverhaal. Wellicht kunnen we dit na de coronacrisis uitbreiden naar ontmoetingen in de cafetaria en meer sociale activiteiten.

De toekomst

De eerste evaluatie is ronduit positief. Op amper 3 maanden tijd raakten 10 woningen in Hollebeek bewoond. Heder en GZA Zorg en Wonen werken aan verdere initiatieven om de samenwerking duurzaam uit te breiden. Op woonzorgcampus Sint-Camillus renoveert Heder het voormalig kloosterhuis naar een voorziening met 11 kamers. Hollebeek kan het aantal beschikbare assistentiewoningen verhogen, en ook woonzorgcampus Cadiz bekijkt een vergelijkbaar opzet. Misschien vinden Heder-cliënten binnenkort ook de weg naar onze dagverzorgingscentra.