Zonnepanelen op campus Hollebeek in samenwerking met Zonnewind

Hollebeek - 20 08 2020

De beste zorg voor mens en klimaat, dit credo bracht GZA Zorg en Wonen en energiecoöperatie Zonnewind samen.

Naast de dagelijkse kwaliteitszorg voor kwetsbare (oudere) personen blijft GZA Zorg en Wonen naar de toekomst kijken en investeren in duurzaamheid. Voor de installatie van zonnepanelen op woonzorgcentrum Hollebeek bereikten we een samenwerkingsakkoord met Zonnewind, een energiecoöperatie uit Zandhoven.

Met burgers als aandeelhouder streeft Zonnewind naar maximale energiebesparing en opwekking van hernieuwbare stroom. Dankzij hun expertise en maatwerk realiseerde het Zonnewind-team in regio Antwerpen reeds verschillende LED- en PV-projecten in patrimonium gebouwen, sportcomplexen en bedrijven.

GZA Zorg en Wonen hoeft niet te investeren en Zonnewind zorgt voor de installatie. Van de winst wordt aan de vennoten een dividend uitgekeerd. En last but not least, de CO2-uitstoot gaat naar beneden. Een triple win dus!

Op het dak van het prachtige gebouw van woonzorgcampus Hollebeek zullen 312 zonnepanelen instaan voor een groenestroomproductie van 119.550 kWh per jaar, wat overeenkomt met een jaarlijkse CO2 reductie van maar liefst 40 ton. Deze investering in hernieuwbare energie levert meteen ook een flinke duit in het zakje op, waardoor het project reeds na 10 jaar kan afbetaald worden en GZA Zorg en Wonen eigenaar wordt van de zonnepanelen.

Zonnewind mikt op een indienstname van de installatie nog voor het jaareinde.