wzc Cadiz neemt deel aan project 'Samen MENS'

Cadiz - 07 07 2021

We zijn trots dat woonzorgcampus Cadiz geselecteerd werd om deel te nemen aan het project ‘Samen MENS’. De Vlaamse overheid wil de persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie verspreiden en definitief verankeren in de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreef hiervoor een integraal referentiekader.

‘Samen MENS’ betreft een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. De laureaten uit de provincie Antwerpen worden begeleid door Expertisecentrum Dementie Orion.

Cadiz diende een sterk dossier in en is één van de 20 organisaties die uit meer dan 130 kandidaturen werd weerhouden. Daar mogen we fier op zijn! Binnen GZA Zorg en Wonen is er al veel knowhow over zorg op maat voor personen met dementie. Tegelijkertijd blijven we ijveren om deze kennis verder aan te scherpen, warm en persoonsgericht toe te passen en uit te dragen over al onze campussen.

Meer info over 'Samen MENS' vind je via deze weg.