Projecten van De Hazelaar en Sint-Mathildis weerhouden voor 'Zorgzame Buurten'

GZA Zorg en Wonen - 08 02 2022

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke, lanceerde midden vorig jaar een oproep naar projecten rond zorgzame buurten. Vanuit lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties kwamen er meer dan 150 inzendingen. 119 van hen krijgen de komende twee jaar ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting.

Een 'Zorgzame Buurt' is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Ze krijgen er de nodige hulp en ondersteuning van buren, zorgverleners of anderen. Dit kan een burgerinitiatief zijn waar in enkele straten of wijken buurtbewoners samenwerken met zorgvoorzieningen, eerstelijnsdiensten, lokale dienstencentra ... om bijvoorbeeld sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken.

Het woonzorgdecreet stelt dat woonzorgcentra partners zijn in het vermaatschappelijken van zorg. Sint-Mathildis en De Hazelaar stelden in het kader hiervan hun project voor en dienden een aanvraag in - die positief werd onthaald.

'Van eiland naar wij-land'
Voor Sint-Mathildis werd het project 'Van eiland naar wij-land' weerhouden. Sint-Mathildis biedt hier een antwoord op de vraag waar we als woonzorgcentrum een meerwaarde kunnen zijn voor de buurt. Sint-Mathildis staat als zorginstelling een beetje als een eiland in Boechout, maar zal in 2022 haar tuinen opnieuw aanleggen en lanceert initiatieven om de buurt hierbij te betrekken.

Ook is de organisatie niet meer louter gebaseerd op een medisch zorgmodel: Sint-Mathildis is een thuis. We hanteren daarom het concept sense of home, waarin we mee een thuisgevoel creëren door de contacten met de buitenwereld te bevorderen. Door beroep te doen op de talenten en krachten van de bewoners en de buurt is het project de start van een meer inclusieve werking. Een buurtcoach coördineert en verbindt de verschillende initiatieven.

'Multidosis'Woonzorgcampus De Hazelaar is gelegen in het centrum van Kontich en geeft antwoord op zeer uiteenlopende zorgvragen, van de preventieve knipperlichtfunctie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen tot tijdelijke revalidatie en permanent verblijf.

Met het lokaal dienstencentrum De Wilg maken we al langer verbinding met de wijk rondom De Hazelaar. We onderschrijven als woonzorgvoorziening het belang en de meerwaarde van formele en informele zorg buiten de muren van de campus. We bundelen daarom alle initiatieven en voorstellen die vanuit de lokale realiteit vertrekken. Zo kan het lokaal dienstencentrum samen met het lokaal bestuur buurtgerichte zorg ontwikkelen in één 'multidosis', om tot een ‘Zorgzame Buurt’ te komen.

Door deze samenwerking verkleinen we de mazen van ons net en detecteren we proactief, preventief en curatief noden. We kunnen een snel antwoord bieden, iemand naar de juiste zorg leiden, maar ook van binnen naar buiten werken en de hand reiken. We focussen ons in de eerste plaats op de senioren, maar nemen tegelijk de noden van heel de buurt mee via bevragingen en buurtbabbels. Zo nemen generaties zelf het roer in handen om elkaar over de generatiegrenzen heen te helpen.

Het lokaal bestuur onderschrijft daarbij de intentie dit wijkgerichte pilootproject over de hele gemeente uit te rollen.

 


 

 

Bouwstenen van een 'Zorgzame Buurt'
Verschillende waardevolle kaders reiken pistes aan om te werken aan een zorgzame buurt. Maar hét recept om tot een zorgzame buurt te komen, bestaat niet. Elke buurt is anders en uniek. Het gaat steeds om maatwerk. 

Er zijn acht bouwstenen die de acht functies buurtgerichte zorg van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vertegenwoordigen, waarbij een iets ruimere invulling wordt gegeven aan de bouwstenen ‘analyse’ en ‘samenwerking’. 

Meer info vind je hier.