Pilootproject blended learning voor medewerkers GZA Zorg en Wonen

GZA Zorg en Wonen - 20 07 2022

In samenwerking met I-Diverso en Linguineo is er binnen GZA Zorg en Wonen een pilootproject rond blended learning op poten gezet. Dit traject speelt zich zowel online als offline af om anderstalige medewerkers te ondersteunen in een taalcoachingsproject. De taalcoachingsacties houden rekening met communicatievaardigheden naar collega’s en familie van cliënten, Nederlands in de zorgcontext en het typische taalgebruik van bewoners. Zelfs het Antwerps als dialectvariant treedt naar de voorgrond in enkele sessies.

We stelden Alice Meys, job- en taalcoach bij I-Diverso, enkele vragen over dit project.

Vanuit welk idee is dit project ontstaan?
“Binnen I-Diverso zetten we in op diversiteit en inclusie. Organisaties en bedrijven worden steeds diverser en dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Communicatie op de werkvloer is daar een prangend voorbeeld van. Zowel Linguineo als I-Diverso willen deze communicatiekloof op de werkvloer verkleinen door anderstaligen taaloefenkansen te bieden die doelgericht werken op jobspecifiek Nederlands. Op die manier krijgen anderstalige werknemers de handvaten aangereikt om optimaal te functioneren op de werkvloer.”

 

Een traject van blended learning
“Het blended learning traject is tweeledig: werknemers van GZA krijgen enerzijds taalcoaching op de werkvloer en anderzijds aangepaste oefeningen in de app Linguineo Pro. Dit zijn echter geen twee losstaande gegevens, ze werken in tandem met elkaar. Daarom noemen we het opleidingstraject dat we nu aan de zorg- en verpleegkundigen uit verschillende campussen van GZA Wonen en Leven aanbieden blended – in elkaar overvloeiend. Dit wil zeggen dat er een constante wisselwerking is tussen de oefeningen die de cursisten thuis moeten maken en de oefeningen tijdens de opleiding op de werkvloer. De oefeningen zijn op elkaar afgestemd en vullen elkaar ook aan.”

 

Wat is de link met Linguineo?
“Zowel Linguineo als I-Diverso streven hetzelfde doel na, namelijk: meer inclusie en een betere communicatie op de werkvloer. I-diverso doet dit door taalcoaching op de werkvloer aan te bieden, Linguineo heeft een app ontwikkeld om medewerkers in knelpuntberoepen jobspecifiek Nederlands aan te leren. Dit project was een mooie gelegenheid om onze twee sterktes, namelijk enerzijds de technologie en anderzijds het menselijke aspect samen te brengen in een blended traject.

Wat vind je het fijnste aan het afgelegde traject?
“Dat ik mag lesgeven aan een ontzettend gemotiveerde groep die deze taaloefenkans met beide handen grijpt om echt iets bij te leren. Ik merk dat elk individu in deze groep een passie heeft voor zijn of haar job en daarom echt graag vooruit wil. Hoewel de deelnemers al lange uren kloppen en een zware job hebben, vinden ze toch de energie om in de les aanwezig en aandachtig te zijn en het onderste uit de kan te halen.”

 

Waar haal jij, als lesgeefster, het meest voldoening uit binnen dit traject?
“Ik word blij wanneer ik merk dat de groep gaandeweg hechter wordt en de interactie tussen de cursisten onderling intensiever. Als lesgeefster ben ik niet de enige die de groep ondersteunt, maar ondersteunen de cursisten elkaar ook. Bijvoorbeeld door bepaalde werksituaties voor te leggen aan elkaar, elkaar te helpen bij een oefening of even te ventileren en raad te vragen. Dit is het bewijs dat ik de groep na afloop van het traject met alle vertrouwen kan loslaten.”

 

Kan je ons enkele typische voorbeelden geven van Antwerps taalgebruik die je vaak in de opleiding laat terugkomen?
“Er was een les waarin we dieper ingingen op het taalgebruik van bewoners. We focusten op typisch Antwerpse woordenschat zoals ‘soutien’, ‘sjakosj’, ‘ambras’, ‘congé’, ‘gasthuis’, ‘manneke’ … maar de cursisten gaven zelf ook zinnen aan die ze vaak op de werkvloer horen. Zinnen zoals ‘ik moet naar de koer’ of ‘zwanst na ni hé’ kwamen dan aan bod.”

 

Wat is voor jou het ultieme doel om met de cursisten te bereiken? Wanneer is dit project voor jou geslaagd?
“Wanneer de cursisten zich na dit opleidingstraject gesterkt voelen om met de dingen die ze tijdens de lessen leerden aan de slag te gaan. Dat ze minder struikelblokken ondervinden in hun dagelijks functioneren op het werk. Dan heeft het traject het vertrouwen doen groeien en dat maakt dat ze hun job met meer voldoening kunnen uitoefenen.”