Extra cohortafdeling op campus Sint-Augustinus

GZA Zorg en Wonen - 18 08 2020

De snelle isolatie van besmette bewoners is in een woonzorgcentrum cruciaal om een uitbraak in de rest van het woonzorgcentrum te vermijden. Dit is een van de vele lessen die we uit de eerste coronagolf meenemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in een woonzorgcampus een volledig gescheiden cohortafdeling op te starten.

Daarom zochten we naar een oplossing out of the box. Op de campus van Sint-Augustinus te Wilrijk kunnen we gebruik maken van een leegstaande afdeling waar we positieve bewoners snel en in goede omstandigheden kunnen opvangen. We blijven dus ook een beetje in the box, want het ziekenhuis maakt deel uit van onze GZA groep. 

Bij het publiceren van dit item zijn er nog geen besmettingen vastgesteld in onze woonzorgcampussen die al tot een tijdelijk verblijf aanbevelen. Wanneer een bewoner positief zou testen betekent dit ook niet dat hij of zij automatisch naar de cohortafdeling verhuist. Enkel wanneer het nodig is in het belang van de bewoner, de medebewoners of de organisatie van het wzc zal dit beslist worden.

Een bewoner blijft ook steeds een bewoner van GZA Zorg en Wonen en wordt géén patiënt van het ziekenhuis. We werken preventief en stellen alles in het werk om warme en veilige zorg te waarborgen. De familieleden van de bewoners werden reeds geïnformeerd over deze cohortafdeling. Hieronder kan u de brief lezen die vorige week via de woonzorgcampussen werd verspreid.

 

De extra cohortafdeling op de campus Sint-Augustinus is volledig gescheiden van het ziekenhuis. Het is aangenaam vertoeven in dit volledig gelijkvloers gebouw, voorzien van ruime kamers, een mooie veranda en tuin.


Beste mevrouw, mijnheer

 

De coronacrisis confronteerde ons de voorbije maanden met een hele reeks onverwachte en ongekende situaties. Covid-19 maakte pijnlijk duidelijk dat niemand klaar was om een pandemie van een onbekend virus op te vangen en te bestrijden. Noch de Vlaamse en federale regering, noch wij als woonzorggroep.

Snel beschikken over voldoende beschermingsmiddelen en geneesmiddelen was een voortdurende strijd. De werkdruk in onze woonzorgcentra nam sterk toe door de verhoogde zorg en verminderde opnamemogelijkheden in de ziekenhuizen. We werden geconfronteerd met een beperkte toegankelijkheid van onze woonzorgcampussen, en vele uitzonderlijke maatregelen moesten ongezien snel genomen worden. Tel daarbij nog een onverwacht aantal medewerkers die in quarantaine geplaatst werden. Deze factoren maakten het beheersen van de coronacrisis een moeilijke en zware beproeving.

Nu gebruiken we de ervaring van de voorbije maanden om ons zo grondig mogelijk voor te bereiden op een mogelijke nieuwe uitbraak. We leerden dat snelle isolatie van de eerste besmette bewoners in een woonzorgcentrum cruciaal is om een uitbraak in de rest van het wzc te vermijden. We nemen eveneens de aanbeveling van de overheid mee om zo snel mogelijk een cohortafdeling op te starten wanneer een besmetting gesignaleerd wordt. Zo’n afdeling is een ‘bubbel’ waar enkel bewoners met een positieve Covid-19-test verblijven, afgezonderd van de andere leefgroepen.

Het is niet evident om dit op heel korte termijn te realiseren in een wzc waar alle kamers bewoond zijn. Het verhuizen van bewoners, ook bewoners die niet besmet zijn, is erg ingrijpend en brengt onrust. Daarom denken we out of the box. We starten binnen enkele dagen met een gescheiden leefgroep buiten onze wzc. Op de campus van Sint-Augustinus te Wilrijk kunnen we gebruik maken van een leegstaande afdeling waar we positieve bewoners snel en in goede omstandigheden kunnen opvangen. We blijven dus ook een beetje in the box, want het ziekenhuis maakt deel uit van onze GZA groep.

De aparte ingang en parking van de cohortafdeling bevinden zich aan de Spoorweglaan, naast de ingang van de spoedgevallen. We komen dus niét in het ziekenhuis en blijven volgens de specifieke richtlijnen van de wzc werken. Een bijkomend voordeel is dat we in geval van nood onmiddellijk een beroep kunnen doen op de ziekenhuisdiensten en hun expertise. Bewoners die tijdelijk naar deze afdeling verhuizen blijven bewoner van het woonzorgcentrum, ze worden geen ziekenhuispatiënt.

De zorgen worden toegediend door medewerkers van Zorg en Wonen. Ons team wordt aangevuld met extra krachten zoals medewerkers van het Wit-Gele Kruis of Familiehulp. Voor bewoners die positief testen maar slechts milde of weinig symptomen hebben waarborgen we een zinvolle dagindeling. Gezien iedereen besmet is, kunnen we ook op een aangepaste manier bezoek toelaten. We laten steeds éénzelfde familielid toe om op bezoek te komen. Op die manier voorkomen we de sociale isolatie van uw naaste, samen met u. De praktische modaliteiten van het bezoek worden u dan toegelicht.

We kiezen niet altijd voor de tijdelijke zorg in deze cohortafdeling. Dit gebeurt alleen wanneer een positief geteste bewoner niet veilig (voor zichzelf en de medebewoners) en in de beste omstandigheden in quarantaine kan blijven, bijvoorbeeld bij personen met dementie of doolgedrag. Enkel na grondig overleg tussen de directie en de CRA (coördinerend en raadgevend arts) wordt beslist de bewoner op te nemen in deze cohortafdeling.

Deze beslissing is definitief en kan niet overruled worden. De familie wordt van de beslissing op de hoogte gebracht via telefoon. De bewoner verhuist voor een periode van minstens 14 dagen, en tot drie dagen na het verdwijnen van de symptomen, naar onze cohortafdeling. Na deze periode keert de bewoner terug naar de eigen leefomgeving.

Ik wil nogmaals benadrukken dat niet elke positief geteste bewoner automatisch verhuist naar de cohortafdeling. Enkel wanneer het nodig is in het belang van de bewoner, de medebewoners of de organisatie van het wzc zal dit beslist worden. In alle andere gevallen blijft de bewoner in het woonzorgcentrum.

Ik begrijp dat u dit als een moeilijke beslissing kan ervaren, maar we nemen deze in ieders belang. Ik durf op uw begrip te rekenen en ik waardeer uw medewerking om indien nodig een tijdelijke verhuis op een vlotte manier te laten verlopen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ida Verleyen

Algemeen directeur GZA Zorg en Wonen


 

 

" Ik wil nogmaals benadrukken dat niet elke positief geteste bewoner automatisch verhuist naar de cohortafdeling. Enkel wanneer het nodig is in het belang van de bewoner, de medebewoners of de organisatie van het wzc zal dit beslist worden. In alle andere gevallen blijft de bewoner in het woonzorgcentrum."

- Ida Verleyen, algemeen directeur GZA Zorg en Wonen