Brief aan onze bewoners: medicatieveiligheid is onze grootste prioriteit

GZA Zorg en Wonen - 04 10 2022

 

Beste bewoner, beste familielid

 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: er is naar aanleiding van de zogenaamde ‘insulinemoorden’ de laatste weken veel heisa ontstaan over het geneesmiddelenbeleid in woonzorgcentra. Mogelijk maakt u zich zorgen of stelt u zich vragen over het beleid binnen GZA Zorg en Wonen.

Laat ik open kaart spelen. Kwaad opzet kunnen we niet uitsluiten: we zijn een open huis waar vele mensen samenleven en werken. Als iemand slechte bedoelingen heeft, kunnen we enkel alert zijn om deze tijdig te herkennen en te voorkomen.

Waar we wel volop op kunnen inzetten is het vermijden van fouten en vergissingen. Iedereen maakt wel eens een fout maar als het medicatie betreft, kan dit zware gevolgen hebben. Medicatieveiligheid vormt dan ook één van onze grootste prioriteiten.

Binnen GZA Zorg en Wonen bestaan er strikte afspraken rond omgaan met medicatie. Nog vorig jaar voerden we op elk van onze 11 campussen een interne auditcontrole uit om na te gaan in welke mate we de afgesproken voorzorgsmaatregelen dienden aan te scherpen. Het auditrapport heeft geleid tot meer  sluitende afspraken over het beleid: van bestellen en veilig stockeren van geneesmiddelen tot  toediening aan de bewoner. Ook de interne opvolging en frequentie van controles is duidelijk omschreven. 

Het medicatiegebeuren in een woonzorgcentrum is complex en omvat veel verschillende partijen: huisarts, apotheker, patiënt-bewoner, verpleegkundige, zorgkundige. Een vlotte samenwerking en communicatie is dan ook cruciaal om u als bewoner het juiste geneesmiddel op het juiste moment in de juiste dosis te kunnen garanderen.

Alles start bij het voorschrijven van het geneesmiddel. Als u weet dat 80 % van de bewoners in een gemiddeld woonzorgcentrum dagelijks meer dan 5 geneesmiddelen inneemt, heeft de huisarts de belangrijke opdracht het medicatieschema en de wisselwerking tussen al die medicatie te bewaken.

Gelukkig waakt ook de apotheker mee over de combinatie en samenstelling van het pakket aan geneesmiddelen van elke bewoner. Binnen GZA Zorg en Wonen kiezen we er bewust voor om op de campus met 1 vaste apotheek te werken.  Via een robot met extra controlefunctie verpakt de apotheker voor elke bewoner individueel per dag de correcte medicatie in de juiste dosis. Op die manier zijn fouten bij de voorbereiding van de medicatie zo goed als uitgesloten.

Niet alle geneesmiddelen kunnen echter vooraf door de apotheek in gepersonaliseerde zakjes gebundeld worden. Dat geldt ook voor insuline. Bovendien moet de verpleegkundige of arts in geval van nood bepaalde extra medicatie kunnen toedienen. Daarom is er steeds een voorraad aan geneesmiddelen aanwezig in het woonzorgcentrum. We trachten die voorraad in samenwerking met de apotheek zo beperkt mogelijk te houden. Enkel verpleegkundigen en zorgkundigen die de opdracht hebben ervoor te zorgen dat de bewoner de voorgeschreven medicatie op het voorgeschreven tijdstip ontvangt, krijgen toegang tot die medicatie. Via regelmatige controle trachten we misbruik en gebrekkige opvolging te voorkomen.

Al onze voorzorgsmaatregelen nemen niet weg dat fouten gebeuren. Op zo’n moment is het van belang niets te verbergen. We moedigen onze medewerkers dan ook aan vergissingen onmiddellijk te melden. Zo kunnen we de fout zo mogelijk snel rechtzetten en de gevolgen beperken. En nog belangrijker: de fout leert ons waar we ons beleid moeten uitbreiden of bijsturen.

Heeft u vragen over uw medicatie? Spreek erover met uw huisarts.

Heeft u vragen over de verdeling van uw medicatie? Dan kan u terecht bij de (hoofd)verpleegkundige van de leefgroep.

 

Dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

Ida Verleyen, algemeen directeur GZA Zorg en Wonen