Babbelbuddy’s op het Kiel : Hollebeek brengt ‘oud’ en ‘nieuw’ samen.

Hollebeek - 24 01 2020

Campus Hollebeek integreert zich volop in de wijk, het kleurrijke Kiel.

 

Een cultuursensitief centrum voor dagopvang, Samentuinen met de buurt, een diversiteitstraject in kruispuntdenken voor alle medewerkers, een uitvalsbasis op de campus voor MOPA (Moslims en Palliatieve Ondersteuning),… Het is een greep uit de mooie initiatieven in Hollebeek sinds de opening in 2017.

Met het project Babbelbuddy’s zetten we deuren in Hollebeek verder open. 

Op 17 januari selecteerde Stad Antwerpen ons vernieuwende project om oefenkansen Nederlands aan te bieden aan anderstalige nieuwkomers. Niet door hen in de klas op schoolse wijze te onderrichten, wel door hen in contact te brengen met ouderen op onze campus.

 

In samenwerking met Buurtwerk De Stek, volwassenenonderwijs LBC en Encora gaan we op zoek naar anderstalige volwassenen met een goede basiskennis van het Nederlands. Zij die interesse hebben om in gesprek te gaan en dingen te ondernemen met een oudere brengen we samen met een bewoner of bezoeker op onze campus die daar ook zin in heeft. We zoeken naar elementen die de oudere en de anderstalige buddy (kunnen) verbinden zodat er spontane gesprekken kunnen uit voortvloeien. Een bewoner die fervent schaker is, vindt mogelijks in een anderstalige dezelfde passie. Een dame die al graag eens op stap gaat in de Abdijstraat, vindt het vast fijn in gezelschap van een buddy te shoppen en samen een koffie te drinken. Spontane, alledaagse activiteiten die de ouderen vaak moeten missen bij gebrek aan een gelijkgezinde maar die ‘universeel’ genoeg zijn om ze met een anderstalige te delen.

Met Babbelbuddy’s geven we de oudere en de anderstalige kansen op een zingevende ontmoeting en op inzicht in elkaars leven en achtergrond. Als woonzorgcampus hopen we op die manier bij te dragen tot  een grotere verdraagzaamheid in onze samenleving. Ook dat is MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in de praktijk brengen.