Voor wie?

In een woonzorgcentrum kan men terecht vanaf de leeftijd van 65 jaar.

In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules, zoals mantel- en thuiszorg of een dagverzorgingscentrum, geen oplossing meer bieden, en u bijna permanent verzorging en hulp nodig heeft, dat u naar een woonzorgcentrum verhuist.

In onze huizen kan u terecht als u fysieke zorgen en begeleiding nodig heeft of indien u zich thuis niet meer veilig of gerust voelt. Enkele van onze voorzieningen zijn specifiek gericht op het verblijf en de zorg voor personen met dementie.