Voor wie?

Kortverblijf is aangewezen als u 65 jaar of ouder bent en

 

  • u na een ziekenhuisopname nog niet onmiddellijk naar huis kunt;
  • uw thuisverzorger een tijdje niet kan instaan voor uw zorg en ondersteuning (bv. tijdens vakantie of ziekte);
  • u een tijdje extra zorgen of hulp nodig heeft die thuis moeilijk te organiseren zijn.

Verschillende ziekenfondsen bieden een tussenkomst voor kortverblijf vanuit hun aanvullende verzekering. U informeert hiervoor best bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.