Wat is Orion?

In woonzorgcentrum Sint-Camillus is het Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN gevestigd.

Dit centrum beoogt de hoogste kwaliteit van zorg voor personen met dementie en richt zich tot de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen.  Het biedt onder meer informatie, advies en ondersteuning aan organisaties en personen die instaan voor de begeleiding en zorg van personen met dementie.

Voor meer info bezoekt u www.dementie.be/orionpgn.