Voor wie?

Voor ouderen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en

  • waarvan de mantelzorger overdag niet (voortdurend) kan instaan voor de nodige zorgen en toezicht;
  • die nood hebben aan sociale contacten;
  • die nood hebben aan ondersteuning en begeleiding.

Een dagverzorgingscentrum is niet geschikt voor wie zware medische verzorging en begeleiding nodig heeft.

Woonzorgcentrum Sint-Camillus opende op 2 februari 2015 dagverzorgingscentrum  De Toren specifiek gericht op personen met jongdementie en hun mantelzorgers. Het leeftijdscriterium van 65 jaar of ouder geldt niet om gebruik te kunnen maken van de diensten van het dagverzorgingscentrum, wel de diagnose van jongdementie  voor de leeftijd van 65 jaar.