Welkom bij GZA Zorg en Wonen

Welkom bij de Woonzorggroep

de woonzorggroep organiseert de zorg rondom en met de bewoner als middelpunt

De woonzorggroep biedt bewoners met een zorgbehoefte comfortabel wonen en professionele zorg. Onze bewoners hebben niet alleen recht op een aangenaam leefklimaat en deskundige zorg, ze hebben ook recht op privacy, respect, menselijke warmte en persoonlijke aandacht.

De beleving van de bewoner en hun welbevinden zijn zaken die ons bezighouden. We willen dat onze bewoners zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en we vinden het belangrijk dat mensen hun zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden. We ondersteunen daar waar nodig maar niet meer dan nodig.

Onze medewerkers en vrijwilligers hebben oog voor het persoonlijk levensverhaal van de bewoners en voor kleine dingen die voor bewoners belangrijk zijn. Met zijn allen zorgen we voor een aangename, gastvrije en veilige omgeving.
We hebben ook aandacht voor de mantelzorgers of mensen die dichtbij de bewoner staan. We betrekken hen in het leven en de zorg van de bewoner in de mate dat men zich wenst te engageren en we ondersteunen hen met een gesprek of vriendelijk gebaar wanneer ze hier nood aan hebben. Het nabij zijn van betekenisvolle anderen verrijkt het leven van de bewoner en draagt bij tot een fijn leefklimaat in het woonzorgcentrum.