03 apr 2019

GZA Zorg en Wonen en woonzorgcentrum Sint-Mathildis bundelen hun krachten


Op woensdag 3 april 2019 kondigden GZA Zorg en Wonen, deel van de GZA-groep,  en woonzorgcentrum Sint-Mathildis te Boechout aan om voortaan nauw samen te werken en hun krachten te bundelen.

WZC Sint-Mathildis werd opgericht door de Gasthuiszusters van Lier, een congregatie die zich toelegde op de verzorging van zieken en ouderen. Vandaag staat Sint-Mathildis in voor het verblijf en de  verzorging van 124 zwaar zorgbehoevende ouderen.
“Gelet op alle maatschappelijke veranderingen binnen de ouderenzorg en in het bijzonder de verhoogde complexiteit, kiest Sint-Mathildis voor een aansluiting bij GZA Zorg en Wonen. Op die manier kunnen we met onze medewerkers ons zorgaanbod en dienstverlening aan de huidige en toekomstige bewoners vrijwaren en verder verbeteren. Samenwerken met een grotere zorggroep met eenzelfde achtergrond en visie biedt de beste garantie om onze eigenheid te behouden en tegelijk onze toekomst te verzekeren”, stelt Staf Vervoort, voorzitter van Sint Mathildis.

Die gelijkgestemde visie vond Sint-Mathildis bij GZA Zorg en Wonen, deel van de groep GasthuisZusters Antwerpen. Etienne Wauters, voorzitter GZA Zorg en Wonen: “Elk van onze woonzorgcentra heeft een eigen historiek, net zoals ook Sint-Mathildis die heeft. Via samenwerking creëren we belangrijke schaalvoordelen en delen we kennis en expertise. Hierbij respecteren en waarborgen we de autonomie en de eigenheid van elk woonzorgcentrum, zodat zij zorg op maat kunnen bieden, rekening houdend met hun specifieke omgevingscontext”.